ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent helburu-eginkizun-eta-asmoak | Elkargoko berezko eginkizunak

Helburu-eginkizun eta asmoak

Elkargoko berezko eginkizunak

 • Etika profesionala eta erabiltzaile eta kontsumitzaileen eskubide eta interesenganako errespetua babestea.
 • Lanbidearen aritzea antolatzea, bere lurralde eremu eta ezarritako markuaren barnean.
 • Aritze profesional egoki eta legala, baita Elkargokideek bere betebeharrak betetzen dituztela zaintzea.
 • Estatutu hauen Hirugarren Tituluan aurrikusitako baldintzen arabera disziplinazko agintea erabiltzea.
 • Ordainsari profesionalei dagozkien gaiak eztabaidatzen diren prozesu judizialetan eta administratiboetan eska litezkeen bidezko informeak ematea.
 • Elkargokideei zerbitzu komunak eskaintzea, bai Estatutuetan jasotakoak, bai ondoren adostutakoak.
 • Erakunde formatibo moduan, etengabeko heziketa profesionala sustatzea eta bere eraginkortasuna zaintzea. Era berean, gizarte, kultura, hezkuntza eta jarduera praktikoak antolatu eta aurrera eramatea.
 • Elkargoaren lurralde eremuan Industria Ingeniaritzako Gradudunen, Industria Ingeniari Teknikoen eta Industria Perituen arloko bete gabeko lanpostu eta lanei buruzko informazio zerbitzu eraginkor eta aktiboa mantentzea, hauen lan profesionalaren eta industria errendimenduaren eraginkortasuna areagotzeko enplegagarritasun egokia lortzeko helburuarekin.
 • Arbitraje ala bitartekaritza bidez, Elkargokideen artean ala hirugarrengoekin sor litezkeen gatazketan parte hartzea, interesatuek elkar adostu ondoren eskatzen dutenean.
 • Elkargokideen lan profesionalak bisatu, egiaztatu ala erregistratzea Estatutuen 46. artikuluan zehazten den moduan.
 • Administrazio publikoarekin batera interes komunak lortzeko helburuarekin lan egitea.
 • Intrusismo profesionala eta kompetentzia desleiala ekiditeko neurriak hartzea, Konpetenzia Desleialaren 3/1991 Legeak, urtarrilaren 10ekoak, adierazten dituen kasuetan.
 • Bere aurrekontuak onartzea eta Elkargokideen ekarpenak arautu.
 • Gai espezifikoetan ezagutza exijitzen duten erakunde ala auzitegitan ordezkariak izendatzea.
 • Euskadiko Erkidegoko eta Estatuko Kontseiluetako kide bezela Kontseilu hauen Estastutuetan onartuta dituen funtzioak aurrera eramatea.
 • Interes profesionalentzat onuragarri diren eta Elkargoaren helburuak lortzera bideratutako gainontzeko funtzio guztiak aurrera eramatea.
 • Leihatila Bakarra ezartzea.

Elkargoaren Estatutuak hemen kontsulta ditzakezu, partikularki Elkargoaren funtzioei buruzko 9. Artikulua.