ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Elkarte eta enpresei zerbitzuak | Las empresas y la sociedad en general también tienen cabida en nuestro colegio

Gizarteari eta empresei zerbitzuak

Enpresek eta gizarteak ere badute gure Elkargoan bere tokia. Gure zerbitzuetarako sarbidea izango duzue, bai eta gure lana, formakuntza eta ekintzak sustatzeko sisteman parte hartu ere.