ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Lege informazioa | Lege informazioa

Lege informazioa

"www.cogitig.com" webgunearen eta bertan dauden elementuen jabetza intelektualaren eskubideak COGITIG-enak dira.

COGITIG-ek, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi beharrik gabe, bere web guneko informazioa edo haren konfigurazio edo aurkezpena aldatu eta eguneratzeko eskubidea du.

Bai webean sartzea, bai bertan dagoen informazioari ematen zaion erabilera, norberaren ardura da soilik. COGITIG-ek ez du bere gain hartuko informazioa eskuratzeak edo erabiltzeak ekar dezakeen ondorio, kalte edo galerarik, bere eskumenen erabilera hertsian bete behar dituen legezko xedapenak aplikatzearen ondoriozko jarduketak salbu.

COGITIG-ek ez du bere gain hartzen webgunean aipatzen diren hirugarrenen esteken konexio edo edukietatik eratorritako erantzukizunik.

Webgune honetako informazioa baimenik gabe erabiltzeak eta COGITIG-en jabetza intelektual eta industrialeko eskubideetan eragindako kalte eta urratzeek COGITIG-i legez dagozkion ekintzak gauzatzea ekarriko dute, eta, hala badagokio, baita jarduera horretatik eratorritako erantzukizunak ere.

DATUEN BABESA

"www.cogitig.com" domeinua era anonimoan bisitatzen da. Berariazko kudeaketa edo tramitea duten webguneko zerbitzuren batera sartu ahal izateko besterik ez, erabiltzaileek eskatutako zerbitzua emateko ezinbestekoak diren datu pertsonalak eman beharko dituzte.

Datu horiek COGITIG-en kasuan kasuko datu-fitxategietan sartuko dira, eta Datu Pertsonalak Babesteko abenduaren 13ko 15/1999 Lege Organikoan ezarritako erregulazioaren arabera tratatuko dira, bai eta aplikatu beharreko gainerako araudiaren arabera ere.

Jasotako datuak lagako dira bakarrik, interesdunak baimena eman ondoren edo Datu Pertsonalak Babesteko Lege Organikoan aurreikusitakoarekin bat.

COGITIG-en ardurapeko datu pertsonalen fitxategi batean dauden pertsonek eskubide hauek erabili ahal izango dituzte:

Fitxategi hori eratzearekin lortu nahi diren helburu edo xedeen berri izatea.
Bere datuak fitxategi horretan sartzeari uko egitea.
Haiek emandako datuak uneoro eskuratu ahal izatea.
Haiek emandako datuak osorik edo zati batean zuzendu eta/edo ezeztatu ahal izatea.

Hori guztia, Legean aurreikusitako moduan, fitxategiaren ardura duen organoaren aurrean. Horretarako, helbide honetara jo daiteke:
Zurriola Hiribidea, 14 - Behea
20002 Donostia (GIPUZKOA)
Tlfn.: 943 290 500
email: secretaria@copitig.com

COGITIG-ek tratatu beharreko datu pertsonalak isilpean gordetzeko betebeharra betetzeko konpromisoa hartzen du, eta datu pertsonalen segurtasuna bermatzeko eta datu horiek aldatzea, galtzea, tratatzea edo baimenik gabe eskuratzea eragozteko behar diren neurri teknikoak eta antolakuntzakoak praktikan jartzeko asmoa duela adierazten du, teknologiaren egoera, gordetako datuen izaera eta dauden arriskuak, bai giza ekintzatik bai ingurune fisikotik datozenak, kontuan hartuta .

Datu pertsonalen titularrak, bere aldetik, emandako datu pertsonalak egiazkoak izateko eta eguneratzeko konpromisoa hartzen du.

COGITIG-ek ez ditu saltzen, alokatzen edo hirugarrenen esku jartzen web orriko bisitariek emandako datu pertsonalak.

Informazio hori ez da erabiliko zuzeneko marketineko ekintzetarako, baldin eta aldez aurretik aukera horren berri eman ez badizugu eta datu horiek emateko unean berariazko baimena eman ez badiguzu.

COGITIG-ek informazio hori argitalpenak, harpidetzak edo bertzelako korrespondentziak bidaltzeko, edo posta elektroniko instituzionalaren bidez eta zerbitzu eta jarduera publikoen berri emanez mezu elektronikoak bidaltzeko erabil dezake .

BALDINTZA OROKORRAK

Web orriaren erabilera eta erabiltzeko baldintzen onarpena

Ondoren zehazten diren baldintzek arautzen dute COGITIG-ek herritarren eta enpresen eskura jartzen duen web orriko zerbitzuen erabilera.

Web orriaren bidez, administrazio publikoek eta hirugarrenek erabiltzaileen eskura jarritako zerbitzu eta eduki jakin batzuetarako sarbidea eta erabilera errazten dira. Alde horretatik, COGITIG-ek komunikazio-kanal bat jartzen du erabiltzaileen eskura, erabiltzaileei komunikatzen eta elkarreragiten laguntzeko.

COGITIG-ek, edozein unetan eta aldez aurretik jakinarazi gabe, web orriaren aurkezpena eta konfigurazioa aldatzeko eskubidea du, bai eta eskaintzen diren zerbitzuak eta horiek emateko baldintzak ere.

Web orrian sartu eta erabiltzeko, erabilera-baldintza hauek onartu behar dira. Web orrian sartu eta hura erabiltzeak erabiltzaileak espresuki, osorik eta erreserbarik gabe erabilera-baldintza guzti-guztiak onartzen dituela esan nahi du, web orrian, sartzeko unean, argitaratutako bertsioan. Bestela, ez da edukietara sartuko eta ez ditu bere zerbitzuak erabiliko.

Sartzeko eta erabiltzeko baldintzak

Web orria eta haren zerbitzuak, oro har, sarbide librekoak dira, eta ez da beharrezkoa aldez aurretik erabiltzailea harpidetu edo erregistratzea. Hala ere, segurtasun- eta pribatutasun-arrazoiak direla medio, dagokion identifikazioaren bidez baino ezin da sartu web orriko arlo edo zerbitzu batzuetara, eta horrek erabiltzailea aldez aurretik erregistratzea eskatzen du. Bestalde, Web Orriko arlo eta zerbitzu batzuetara sartzeko, berariazko baldintzak bete behar dira, eta baldintza horiek zerbitzu bakoitzaren xehetasun-informazioan ezartzen dira.

Web orria eta zerbitzuen erabilera egokia

Erabiltzaileak Web Orria eta haren bidez erabil daitezkeen zerbitzuak legez kanpokotzat jo daitezkeen jardueretan sartu gabe, COGITIG-en, administrazio publikoen edo hirugarrenen eskubideak urratzen dituzten jardueretan edo erabilera-baldintza hauen aurka, indarrean dagoen legeriaren aurka eta oro har onartzen ez diren erabiletan sartu gabe erabiltzeko konpromisoa hartzen du. Bereziki, eta informazio gisa, erabiltzaileak jarduera hauetako bat ez egiteko konpromisoa espresuki hartzen du:

COGITIG-en edo hirugarrenen datuak edo dokumentu elektronikoak suntsitzea, aldatzea, baliogabetzea edo beste edozein modutan kaltetzea.

Beste erabiltzaile batzuk edo administrazio publikoak Web Orrira eta haren zerbitzuetara sartzea eragoztea, eskura dauden baliabide informatikoak modu masiboan kontsumituz, eta sistema horiek hondatu, eten edo akatsak sor ditzaketen jarduerak egitea.

Mezu elektronikoak edo SMSak masiboki edo helburu komertzial edo publizitarioekin bidaltzea hartzailearen baimenik gabe.

Beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoko mezuak atzematen, irakurtzen, ezabatzen, kopiatzen edo aldatzen saiatzea.

Sistema COGITIG-en, administrazio publikoen edo hirugarrenen sistema informatikoetako eremu mugatuetara sartzen saiatzeko edo informazioa ateratzeko erabiltzea.

Sisteman erabiltzaile baten pribilegio-maila handitzen saiatzea.

Edozein bide erabiliz, COGITIG-en sistema informatikoetan, beste erabiltzaile batzuen, administrazio publikoen edo hirugarrenen sistemetan edozein aldaketa eragiten duten edo eragin dezaketen programak sartzea.

Beste erabiltzaile baten, administrazio publikoen edo hirugarren baten identitatea ordezkatzea.

Webgunearen bidez legearen, moralaren edo ordena publikoaren aurkako ekintzak bultzatu edo sustatzea.

Arraza, sexua, ideologia, erlijioa, sinesmenak edo beste edozein arrazoi dela-eta, bereizkeriazko ekintzak edo ideiak web orriaren bidez bultzatu edo sustatzea.

Legearen, moralaren edo ordena publikoaren aurkako produktu edo zerbitzuak sartzea, haien esku jartzea edo haietara sartzen uztea.

COGITIG-en, administrazio publikoen edo hirugarrenen jabetza intelektual edo industrialaren eskubideak urratzea.

Hirugarrenen informazioaren konfidentzialtasuna urratzea.

Konstituzioan, nazioarteko itunetan eta gainerako legeetan aitortutako oinarrizko eskubideak eta askatasun publikoak urratzea.

Edukinen propietate intelektual eta industriala

Web orriko software eta eduki guztiak COGITIG-enak dira, edo haien ustiapena COGITIG-i laga dioten zerbitzu eta edukien hornitzaileenak.
Web orrian agertzen diren COGITIG-en markak, errotuluak edo logotipoak COGITIG-enak dira.
Web orrian eskuragarri dauden edukiak eta softwarea eskura jartzeak ez du esan nahi, inola ere, titulartasuna edo ustiapena erabiltzaileari lagako zaionik, eta hark, era berean, edukiak legearen, moralaren edo ordena publikoaren arabera erabiltzeko konpromisoa hartzen du.
Erabat debekatuta dago web orriko edukiak erabiltzea, baita horiek erreproduzitzea, kopiatzea, saltzea, banatzea, hedatzea, argitaratzea, erakustea, jendaurrean jakinaraztea, edukiak aldatzea edo aldatzea ere, COGITIG-en edo jabetza intelektual eta industrialeko eskubideen titularraren baimenik gabe.
Erabiltzaileak hitz ematen du ez dituela kenduko, saihestuko edo manipulatuko "copyright" eta web orrian dauden bestelako identifikazio datuak.

Hipertestuko lotura edo loturen politika

Web orriak beste atari edo web gune batzuetarako estekak izan ditzake. COGITIG-ek ez du inolako kontrolik egiten atari edo web gune horietan, eta ez da haien edukiaren erantzule. Web orriak biltzen dituen estekak informazio gisa baino ez dira eskaintzen. Beraz, COGITIG-ek ez du erantzukizunik hartzen eta ez du inolako bermerik ematen lotutako edukiei, edukien eskuragarritasunari eta egokitasunari dagokienez.

Berme eta erantzukizun bazterketa

COGITIG-ek ez du bere gain hartuko Web Orriaren funtzionamendu okerraren ondorioz sor daitezkeen kalte, akats edo zehaztasun falten erantzukizunik, ez eta Web Orria eta bere zerbitzuak eskura ez izateak eragin ditzakeen kalte zuzen edo zeharkakoen erantzukizunik ere.

COGITIG-ek hauek zainduko ditu:

Web orriaren eta zerbitzuen erabileraren pribatutasuna eta segurtasuna.
Eskura dauden edukien egiazkotasuna.
Sistema informatikoak eta sistema informatikoan gordetako dokumentu elektronikoek eta fitxategiek birusik edo bestelako elementu kaltegarririk izan ez dezaten.
COGITIG-ek ez du bere gain hartuko interferentzia, omisio, eten, birus informatiko, telefono-matxura edo sistema elektroniko honen funtzionamendu operatiboan gerta daitezkeen deskonexioen ondorioz sor daitezkeen kalte edo galeren erantzukizunik, ez eta Web Orria eta haren edukiak erabiltzaileek behar ez bezala erabiltzearen erantzukizunik ere.

COGITIG-ek ez du bermatzen, inola ere, Web Orriaren bidez erabiltzaileengandik kanpoko hirugarrenek eskainitako produktuak edo zerbitzuak behar bezala eskainiko direnik.

Era berean, COGITIG-ek ez du bere gain hartzen hirugarren horiek indarrean dagoen araudia betetzearen erantzukizuna, ez eta Web Orriak ematen duen informazioan akatsak, akatsak eta omisioak izateagatik erabiltzaileak jasan dezakeen edozein kalte edo galeraren erantzukizuna ere.

Legez kanpoko aktibitateak burutzen direnerako prozedura

COGITIG-ek web orriak ematen dituen zerbitzuak hirugarrenen eskubideen aurkako erasoak edo egintza ez-zilegiak burutzeko erabili direnaren berri badu, behar diren neurri guztiak hartu ahal izango dira jarduera horiekin jarraitzea saihesteko, eta legezko ekintza egokiak hasteko eskubidea izango da.

Informazioa trukatzea edo zabaltzea

COGITIG-ek uko egiten dio web orriaren bidez erabiltzaileen artean informazioa trukatzearen ondoriozko erantzukizun orori. Bere webguneetan zabaltzen diren adierazpenen erantzukizuna adierazpen horiek egiten dituenari dagokio soilik.

Argitalpen ofizialak

Interneten bidez ematen den informazio administratiboak ez du ordezten administrazio publikoen egunkari ofizialei formalki argitaratu behar zaizkien legeen, xedapen orokorren eta egintzen legezko publizitatea; inprimatutako argitalpena da haien egiazkotasunaren eta edukiaren fede ematen duen tresna bakarra.

Web orri honetako informazioa legezko baliorik ez duen gida gisa ulertu behar da. Dokumentuen bertsioaren eta web orri honetan lortutako informazioaren eta bertsio ofizialaren artean desadostasunik izanez gero, administrazioen bertsio ofiziala da legez baliozkoa den bakarra.

Legeria aplikagarria eta jurisdikzioa

Erabilera-baldintza hauen interpretazioari, edukiari edo gauzatzeari dagokionez, COGITIG-en eta erabiltzailearen artean desadostasunik, desadostasunik edo desadostasunik gertatuz gero, COGITIG-ek eta erabiltzaileak kasu bakoitzean eskumena duten epaitegi eta auzitegien jurisdikzioaren mende jarriko dira.