ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Elkargokide berrien alta | Elkargokide berrien alta

Elkargokide berrien alta

Alta eskaerak

Gipuzkoako Industria Ingeniaritzako Gradudunen, Ingeniari Tekniko Industrialen eta Peritu Industrialen Elkargo Ofizialean alta eskatzen dutenek web orriko formularioa bete beharko dute. Ondoren jatorrizko titulua eta NAN tamainako bi argazki ekarri beharko ditu Elkargoko egoitzara.

Industria Ingeniaritzako Gradudunen, Ingeniari Tekniko Industrialen eta Peritu Industrialen bestelako Elkargo Ofizial batean altan egonez gero, eskaerarekin batera jatorrizko Elkargoko zertifikazioa atxekitzea nahikoa izango litzateke, Elkargoko kuotak eta kargak egunean izateaz gain.

Hala eta guztiz ere, Gipuzkoako Industria Ingeniaritzako Gradudunen, Ingeniari Tekniko Industrialen eta Peritu Industrialen Elkargo Ofizialak ez die eskatuko Elkargo honetan alta ematea, ezta bestelako habilitaziorik Gipuzkoako Lurralde Historikoan aritzeko Estatuko Elkargoren bateko Elkargokide diren Ingeniaritzako Gradudunei, Industria Ingeniari Teknikoei eta Industria Perituei, Elkargo hau bere helbide profesional bakarrari ala nagusiari dagokiolarik, Elkargoko kuotak barne hartzen ez dituen eta Elkargo honek bere elkargokideei eskainitako zerbitzuengatik eskatzen dizkien ordainketen ezberdinak diren ordainketak eskatuko ez dizkielarik.

Elkargokide egiteko betebeharrak

Elkargoan alta emateko, lanbide profesional tituludunean aritzeko Legeak ezarritako betebeharrak bete beharko ditu:

  1. Indarrean dagoen araudiak adierazitako tituluaren jabe izatea.
  2. Gaitasungabetze egoeran ez egotea.
  3. Legeak ezarritako bateraezintasun ala debeku auzietan ez izatea.

Bestelako betebeharrak

Aurreko betebeharrez gain, interesatuak elkargokide izateko ondorengoak ere bete beharko ditu:

  1. Lanbidean aritzeko gaitasungabetzea suposatzen duen zigor judiziala betetzen ez egotea, legalki emadako barkamen ala birgaitze akreditazioa aurkezten ez bada behintzat.
  2. Beste Elkargo batetik kanporatua ez izatea, berariazko birgaitzea lortzen ez bada behintzat.
  3. Beste Elkargo batek ala Gipuzkoako Industria Ingeniaritzako Gradudunen, Ingeniari Tekniko Industrialen eta Peritu Industrialen Elkargo Ofizialen Estatuko ala Autonomi Erkidegoko Kontseiluren batek ezarritako disziplinazko zigor baten ondorioz emandako gaitasungabetze egoeran ez egotea.
  4. Beste Elkargo batetik etortzen bada, Estatutuen 3. Artilukuaren bigarren paragrafan adierazten diren kuota eta kargak egunean dituela behar bezela frogatzea.

Alta eskaeraren ebazpena. Baliabideak

Alta eskaera aurkeztu eta gero, berehala emango zaio interesdunari behin-behineko karneta.

Eskaera Elkargoko Idazkaritzak tramitatua izango da. Dokumentu ofizialak eta eskatutako datuak konprobatu eta gero, Dekanoaren oniritziaz, Idazkariak igorriko du interesdunaren elkargokide izatearen zertifikatua eta Industria Ingeniaritzako Gradudunen, Ingeniari Tekniko Industrialen eta Peritu Industrialen Kontseilu Nagusira bidaliko da.

Ziurtagiria aste bateko epean igorriko da.

Alta eskaera ukatu edo etetzea gertatzen bada, Elkargoko Idazkaritzak interesdunari jakinaraziko dio behar diren ondorioak izan ditzan.

Alta eskaera ukatzearen akordioa zazpi (7) eguneko gehienezko epean jakinaraziko zaio interesdunari, epea erabakia hartzen den egunetik kontatzen hasten delarik; akordioari aurre egiteko gorako errekurtsoa jarri ahal izango du eskatzaileak Elkargoko Denakoaren aurrean hilabete bateko epean. Dekanoak errekurtsoa aurkezten den egunetik hasita hamabost eguneko epean ebatzi eta jakinaraziko dio interesdunari, bide administratiboari amaiera emanez, administrazioarekiko auzi-prozedua libre geratuz, bere araudiaren arabera.

Elkargokide berrien alta emateko esteka: https://cogitig.com/eu/solicitud-de-alta