ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Gobernu-Batzorde konposaketa | Gobernu-Batzorde konposaketa

Gobernu-Batzorde konposaketa

Gure Estatutuen arabera, Gobernu-Batzordea ondorengo karguek osatua egongo da:

 • Dekano- Lehendakaria
 • Dekanordea.
 • Idazkaria.
 • Idazkariordea.
 • Diruzaina.
 • Kontu-hartzailea.
 • Batzordekideak (5 gutxienez).

Gobernu-Batzordeari dagokio Elkargoaren helburuak betetzeko zuzendaritza eta administrazioa eta Batzar Nagusiari espreski ez dagokion guztia.

Bereziki, Gobernu-Batzordeari ondorengoa dagokio:

 • Elkargoaren ohizko gestioari buruzko erabakiak hartzea, Batzar Nagusiak ezarritako ildoari jarraituz.
 • Ordezkaritza eskubidea erabiliz, Elkargoa eta Administrazio Publikoa, Epaitegiak eta bestelako erakunde publiko ala pribatuen arteko erlazoietan jarraitu beharreko arauak ezartzea, Elkargoari dagozkion eskubide eta ekintza legalen erabilerari dagokienean.
 • Elkargoaren helburuak betetzen direla zaintzea eta zuzentzea.
 • Industria Ingeniaritzako Gradudunek, Ingeniari Tekniko Industrialek eta Peritu Industrialek bere lanbidean dituzten legezko atribuzio eta gaitasunen aurkibide oroigarria Estatu, Autonomi-Erkidego, Lurralde Historiko ala Udalen menpeko Zentru Ofizialei bidaltzea.
 • Haren ustez beharrezko diren funtzioen ardura hartuko duten Lan Komisioak sortu, osatu eta izandatzea.
 • Elkargokide berrien onartzea.
 • Estatutuek disziplina eta zigor gaietan jasotako konpetentziak erabiltzea.
 • Elkargokideen arteko gatazkak epaitzea.

Informazio gehiago behar izan ezkero, Estatutuen III Atala, 9. Artikulua begiratu.