ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent Convocatoria Junta General del Colegio 30/06/2021 | Convocatoria Junta General del Colegio 30/06/2021

Convocatoria Junta General del Colegio 30/06/2021

 • 15/06/2021
 • Noticias

Por la presente se convoca, JUNTA GENERAL ORDINARIA DEL COLEGIO OFICIAL DE GRADUADOS EN INGENIERÍA DE LA RAMA INDUSTRIAL, INGENIEROS TÉCNICOS INDUSTRIALES Y PERITOS INDUSTRIALES DE GIPUZKOA, que tendrá lugar el día 30 de junio de 2021, miércoles, a las 18:00 horas, en primera convocatoria, y a las 18:30 horas, en segunda en el Salón de actos de nuestro Colegio, para tratar el siguiente


ORDEN DEL DIA

 1. Lectura y aprobación, si procede, del acta anterior.
 2. Informe Decano.
 3. Informe Secretaría.
 4. Presentación y, en su caso, aprobación de las cuentas de 2020.
 5. Presentación y, en su caso, aprobación del Presupuesto de 2021.
 6. Designación de la Comisión Revisora de Cuentas.
 7. Ruegos, preguntas y proposiciones.

San Sebastián, 15 de junio de 2021

* La Junta General y la Asamblea General se efectuarán bajo las medidas preventivas para evitar la difusión del coronavirus y, por ello, se exigirá la confirmación de asistencia a la misma.


Gutun honen bidez, GIPUZKOAKO INDUSTRIA INGENIARITZAKO GRADUDUNEN, INGENIEARI TEKNIKO INDUSTRIALEN ETA PERITU INDUTRIALEN ELKARGO OFIZIALAK BATZAR OROKOR ARRUNTERA dei egiten dizu. Lehenengo deialdia, 2021eko ekainaren 30ean, asteazkena, 18:00retan egingo da, Elkargoko Areto Nagusian, eta bigarren deialdia 18:30etan, ondorengo gaiak aztertzeko

GAI-ZERRENDA

 1. Aurreko bilerako aktaren irakurketa eta onespena, hala badagokio.
 2. Dekano txostena.
 3. Idazkaritza txostena.
 4. Aurkezpena eta, hala badagokio, 2020. urteko kontuen onespena.
 5. Aurkezpena eta, hala badagokio, 2021. urteko aurrekontuaren onespena.
 6. Kontuak Berraztertzeko Batzordea izendatu.
 7. Eskaerak, galderak eta proposamenak.


Donostia, 2021eko ekainak 15

* Batzar Orokorrean, Coronavirusa dela eta behar diren prebentzio segurtasun arauak hartuko dira, horregatik, aldez aurretik izen ematea beharrezkoa da.

Zona de descargas